श्री मृणाल दास

सचिव

 • मोबाइल नंबर : 7002917156
 • जगह : कामरूप

मोहमद फैजुल इस्लाम

सचिव

 • मोबाइल नंबर : 9508166901
 • जगह : धुबुरी

श्री भास्कर गोस्वामी

सचिव

 • मोबाइल नंबर : 7577036987
 • जगह : कामरूप

निलीम हांडिक

सचिव

 • मोबाइल नंबर : 8812841179
 • जगह : डिब्रूगढ़

हस्सान इक़बाल अहमद

सचिव

 • मोबाइल नंबर : 9435274710
 • जगह : डिब्रूगढ़

डॉक्टर राजीब दास

सचिव

 • मोबाइल नंबर : 9435514792
 • जगह : जोरहट

श्री चिनकुर बरुवती

सचिव

 • मोबाइल नंबर : 9401200132
 • जगह : शिवसागर

श्री प्रमेश नाथ

सचिव

 • मोबाइल नंबर : 9435070324
 • जगह : सिलचर

मैना भराली

सचिव

 • मोबाइल नंबर : 7002965916
 • जगह : कामरूप

अच्युत दास

सचिव

 • मोबाइल नंबर : 9435555904
 • जगह : सोनितपुर

मोहम्मद अजगर अली

सचिव

 • मोबाइल नंबर : 7635830119
 • जगह : मांकचर

किशोर बरुआज

सचिव

 • मोबाइल नंबर : 9365761571
 • जगह : नलबारी

डॉक्टर परिश्मिता हज़ारिका

एग्जीक्यूटिव मेंबर

 • मोबाइल नंबर : 7002361128
 • जगह : जोरहाट

श्री गिरीश डेका

एग्जीक्यूटिव मेंबर

 • मोबाइल नंबर : 9085988219
 • जगह : कामरूप

श्री जयंता फुकन

एग्जीक्यूटिव मेंबर

 • मोबाइल नंबर : 9859823146
 • जगह : डिब्रूगढ़

श्री कंकण कलिता

एग्जीक्यूटिव मेंबर

 • मोबाइल नंबर : 6002515142
 • जगह : नलबारी

श्री बिजॉय रेगॉन

एग्जीक्यूटिव मेंबर

 • मोबाइल नंबर : 6000125586
 • जगह : माजुली

श्री बिपुल दुसाद

एग्जीक्यूटिव मेंबर

 • मोबाइल नंबर : 9957847020

श्री शंकर रेगॉन

एग्जीक्यूटिव मेंबर

 • मोबाइल नंबर : 9365308625
 • जगह : जोरहाट

श्री पशांता दास

एग्जीक्यूटिव मेंबर

 • मोबाइल नंबर : 9910319340
 • जगह : लखीमपुर

श्री प्रशांता हजारिका

एग्जीक्यूटिव मेंबर

 • मोबाइल नंबर : 9401039081
 • जगह : डिब्रूगढ़

सुश्री दीपामोनी डेका

एग्जीक्यूटिव मेंबर

 • मोबाइल नंबर : 9101164395
 • जगह : दर्रांग

श्री निपान डेका

एग्जीक्यूटिव मेंबर

 • मोबाइल नंबर : 9577366467
 • जगह : कामरूप

श्री सोनमोनी दास

अध्यक्ष

 • मोबाइल नंबर : 9854210203
 • जगह : गुवाहाटी

श्री प्रदीप हजारिका

उपाध्यक्ष

 • मोबाइल नंबर : 8638936323
 • जगह : नारायणपुर

श्रीमती रुपाली सैकिया गोगोई

उपाध्यक्ष

 • मोबाइल नंबर : 9957107627
 • जगह : तिनसुकिया

श्रीमती मलोबिका चांगकाकोटी

उपाध्यक्ष

 • मोबाइल नंबर : 6001859773
 • जगह : धेमाजी

नितुल बोरा

उपाध्यक्ष

 • मोबाइल नंबर : 8404028556
 • जगह : लखीमपुर

श्री ब्रजेन बोराह

उपाध्यक्ष

 • मोबाइल नंबर : 9957339023
 • जगह : सिबसागर

श्रीमती बिनामोनी हजारिका

उपाध्यक्ष

 • मोबाइल नंबर : 8011610034
 • जगह : नागौर

श्री मोहन दत्ता

उपाध्यक्ष

 • मोबाइल नंबर : 9678494793
 • जगह : मोरन

श्रीमती मिनोती काकोटी

उपाध्यक्ष

 • मोबाइल नंबर : 9864254733
 • जगह : जोरहाट

डॉक्टर लक्षयजित दास

महासचिव

 • मोबाइल नंबर : 9706035539
 • जगह : तिताबोर

श्री अतुल कृष्ण पाठक

महासचिव

 • मोबाइल नंबर : 8723887692
 • जगह : बारपेटा

श्री हेमंत नाथ

महासचिव

 • मोबाइल नंबर : 8133906946
 • जगह : गोलाघाट

सुश्री पार्थोना बोरठाकुर

महासचिव

 • मोबाइल नंबर : 9957260317
 • जगह : सिवसागर

श्री रंजीत शर्मा

महासचिव

 • मोबाइल नंबर : 8638592188
 • जगह : लखीमपुर

मोहम्मद नासेर जमन

महासचिव

 • मोबाइल नंबर : 9854439924
 • जगह : दुलियाजान

श्रीमती आसोमि गोगोई

महासचिव

 • मोबाइल नंबर : 7002406662
 • जगह : नाज़िरा

सुश्री पोम्पी दास

महासचिव

 • मोबाइल नंबर : 8638840289
 • जगह : नलबारी

श्री गौतम बोराह

महासचिव

 • मोबाइल नंबर : 7576962046
 • जगह : गुवाहाटी

श्री प्रशांत दत्ता

कोषाध्यक्ष

 • मोबाइल नंबर : 8638968681
 • जगह : लखीमपुर

आसाम प्रदेश स्टेट कमीटी

श्री मृणाल दास

सचिव

 • मोबाइल नंबर : 7002917156
 • जगह : कामरूप

मोहमद फैजुल इस्लाम

सचिव

 • मोबाइल नंबर : 9508166901
 • जगह : धुबुरी

श्री भास्कर गोस्वामी

सचिव

 • मोबाइल नंबर : 7577036987
 • जगह : कामरूप

निलीम हांडिक

सचिव

 • मोबाइल नंबर : 8812841179
 • जगह : डिब्रूगढ़

हस्सान इक़बाल अहमद

सचिव

 • मोबाइल नंबर : 9435274710
 • जगह : डिब्रूगढ़

डॉक्टर राजीब दास

सचिव

 • मोबाइल नंबर : 9435514792
 • जगह : जोरहट

श्री चिनकुर बरुवती

सचिव

 • मोबाइल नंबर : 9401200132
 • जगह : शिवसागर

श्री प्रमेश नाथ

सचिव

 • मोबाइल नंबर : 9435070324
 • जगह : सिलचर

मैना भराली

सचिव

 • मोबाइल नंबर : 7002965916
 • जगह : कामरूप

अच्युत दास

सचिव

 • मोबाइल नंबर : 9435555904
 • जगह : सोनितपुर

मोहम्मद अजगर अली

सचिव

 • मोबाइल नंबर : 7635830119
 • जगह : मांकचर

किशोर बरुआज

सचिव

 • मोबाइल नंबर : 9365761571
 • जगह : नलबारी

डॉक्टर परिश्मिता हज़ारिका

एग्जीक्यूटिव मेंबर

 • मोबाइल नंबर : 7002361128
 • जगह : जोरहाट

श्री गिरीश डेका

एग्जीक्यूटिव मेंबर

 • मोबाइल नंबर : 9085988219
 • जगह : कामरूप

श्री जयंता फुकन

एग्जीक्यूटिव मेंबर

 • मोबाइल नंबर : 9859823146
 • जगह : डिब्रूगढ़

श्री कंकण कलिता

एग्जीक्यूटिव मेंबर

 • मोबाइल नंबर : 6002515142
 • जगह : नलबारी

श्री बिजॉय रेगॉन

एग्जीक्यूटिव मेंबर

 • मोबाइल नंबर : 6000125586
 • जगह : माजुली

श्री बिपुल दुसाद

एग्जीक्यूटिव मेंबर

 • मोबाइल नंबर : 9957847020

श्री शंकर रेगॉन

एग्जीक्यूटिव मेंबर

 • मोबाइल नंबर : 9365308625
 • जगह : जोरहाट

श्री पशांता दास

एग्जीक्यूटिव मेंबर

 • मोबाइल नंबर : 9910319340
 • जगह : लखीमपुर

श्री प्रशांता हजारिका

एग्जीक्यूटिव मेंबर

 • मोबाइल नंबर : 9401039081
 • जगह : डिब्रूगढ़

सुश्री दीपामोनी डेका

एग्जीक्यूटिव मेंबर

 • मोबाइल नंबर : 9101164395
 • जगह : दर्रांग

श्री निपान डेका

एग्जीक्यूटिव मेंबर

 • मोबाइल नंबर : 9577366467
 • जगह : कामरूप

श्री सोनमोनी दास

अध्यक्ष

 • मोबाइल नंबर : 9854210203
 • जगह : गुवाहाटी

श्री प्रदीप हजारिका

उपाध्यक्ष

 • मोबाइल नंबर : 8638936323
 • जगह : नारायणपुर

श्रीमती रुपाली सैकिया गोगोई

उपाध्यक्ष

 • मोबाइल नंबर : 9957107627
 • जगह : तिनसुकिया

श्रीमती मलोबिका चांगकाकोटी

उपाध्यक्ष

 • मोबाइल नंबर : 6001859773
 • जगह : धेमाजी

नितुल बोरा

उपाध्यक्ष

 • मोबाइल नंबर : 8404028556
 • जगह : लखीमपुर

श्री ब्रजेन बोराह

उपाध्यक्ष

 • मोबाइल नंबर : 9957339023
 • जगह : सिबसागर

श्रीमती बिनामोनी हजारिका

उपाध्यक्ष

 • मोबाइल नंबर : 8011610034
 • जगह : नागौर

श्री मोहन दत्ता

उपाध्यक्ष

 • मोबाइल नंबर : 9678494793
 • जगह : मोरन

श्रीमती मिनोती काकोटी

उपाध्यक्ष

 • मोबाइल नंबर : 9864254733
 • जगह : जोरहाट

डॉक्टर लक्षयजित दास

महासचिव

 • मोबाइल नंबर : 9706035539
 • जगह : तिताबोर

श्री अतुल कृष्ण पाठक

महासचिव

 • मोबाइल नंबर : 8723887692
 • जगह : बारपेटा

श्री हेमंत नाथ

महासचिव

 • मोबाइल नंबर : 8133906946
 • जगह : गोलाघाट

सुश्री पार्थोना बोरठाकुर

महासचिव

 • मोबाइल नंबर : 9957260317
 • जगह : सिवसागर

श्री रंजीत शर्मा

महासचिव

 • मोबाइल नंबर : 8638592188
 • जगह : लखीमपुर

मोहम्मद नासेर जमन

महासचिव

 • मोबाइल नंबर : 9854439924
 • जगह : दुलियाजान

श्रीमती आसोमि गोगोई

महासचिव

 • मोबाइल नंबर : 7002406662
 • जगह : नाज़िरा

सुश्री पोम्पी दास

महासचिव

 • मोबाइल नंबर : 8638840289
 • जगह : नलबारी

श्री गौतम बोराह

महासचिव

 • मोबाइल नंबर : 7576962046
 • जगह : गुवाहाटी

श्री प्रशांत दत्ता

कोषाध्यक्ष

 • मोबाइल नंबर : 8638968681
 • जगह : लखीमपुर